Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten. Met de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) als uitgangspunt adviseert de raad over de zorg- en dienstverlening, zoals het opnamebeleid, de behandeling, kwaliteit van de zorg, informatie aan en betrokkenheid van cliënten, maar bijvoorbeeld ook over huisvesting, service, bejegening, privacy en voeding.

Jaarverslag Cliëntenraad 2019

De Cliëntenraad bestaat uit (oud) cliënten van Libra R&A en hun naasten.

Samenstelling                      

  • Sector Audiologie: Wilma van Geel en Joop Jaspers
  • Sector Revalidatie Houding & Beweging: Patricia de Laat en Peter Nefs
  • Sector Revalidatie Neurologie: Ankie Spijkers (voorzitter) en Jan van de Rijt
  • Sector Revalidatie Kinderen:  Frank Metsemakers en Ronald de Pijper

Op dit moment is er een vacature bij de Cliëntenraad. Bekijk hier meer informatie over de vacature

De leden stellen zich graag aan u voor

Overleg en advies

De Cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Zij overlegt tweemaandelijks met de Raad van Bestuur over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd en adviseert (gevraagd en ongevraagd). De raad neemt in haar advisering de geluiden van haar achterban mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in focusgesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.

De raad vergadert daarnaast 5x per jaar in eigen kring en heeft jaarlijks een bijeenkomst met de Raad van Toezicht.

Vertel het ons!

We zijn benieuwd naar uw ervaringen als klant of als ouder/partner/naaste in de afgelopen periode in deze coronacrisis. Misschien wordt u thuis behandeld via screen-to-screen of is uw behandeling uitgesteld en wilt u daar iets over vertellen. Misschien heeft u verbeterpunten of tips voor de organisatie. Waar heeft u als klant nog behoefte aan? Lees via de button hoe u uw verhaal met ons kunt delen.

Vertel het ons!

Stellingen

De cliëntenraad peilt regelmatig de mening van cliënten op stellingen. Deze stellingen hangen op magneetborden op onze locaties. Cliënten kunnen hun reacties indienen. Klik op de button om reacties op stellingen van de cliëntenraad te lezen:

Reacties op stellingen

Project ‘Planning’

De Cliëntenraad heeft in september 2018 op de locaties Blixembosch in Eindhoven en Leijpark in Tilburg 30 klanten geïnterviewd die deelnamen aan groepsbehandelingen binnen de sector Houding & Beweging. Klik op de button om de resultaten te lezen.

Verslag project

Contact

Voor suggesties of ideeën is de raad altijd aanspreekbaar en zij hoort graag uw mening. De Cliëntenraad is bereikbaar via mail: clientenraad@libranet.nl.

 Beschikbare downloads

>> Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad Libra R&A
>> Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Libra R&A
>> Faciliteitenregeling Cliëntenraad Libra R&A
>> Folder Cliëntenraad Libra R&A

Bekijk het organigram