Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten. Met de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) als uitgangspunt adviseert de raad over de zorg- en dienstverlening, zoals het opnamebeleid, de behandeling, kwaliteit van de zorg, informatie aan en betrokkenheid van cliënten, maar bijvoorbeeld ook over huisvesting, service, bejegening, privacy en voeding.

Jaarverslag Cliëntenraad 2017

De Cliëntenraad bestaat uit (oud) cliënten van Libra R&A en hun naasten.

Samenstelling                      

  • Sector Audiologie: Wilma van Geel en Joop Jaspers
  • Sector Revalidatie Houding & Beweging: Patricia de Laat en Peter Nefs
  • Sector Revalidatie Neurologie: Ankie Spijkers (voorzitter) en Jan van de Rijt
  • Sector Revalidatie Kinderen:  Henk Sterken (vacature)

De Cliëntenraad heeft een openstaande vacature. Kijk hier voor meer informatie.

De leden stellen zich graag aan u voor

Overleg en advies

De Cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Zij overlegt tweemaandelijks met de Raad van Bestuur over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd en adviseert (gevraagd en ongevraagd). De raad neemt in haar advisering de geluiden van haar achterban mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in focusgesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.

De raad vergadert daarnaast 5x per jaar in eigen kring en heeft jaarlijks een bijeenkomst met de Raad van Toezicht.

Stellingen

De cliëntenraad peilt regelmatig de mening van cliënten op stellingen. Deze stellingen hangen op magneetborden op onze locaties. Cliënten kunnen hun reacties indienen. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo'n stelling en diverse reacties op deze stelling. 

“Na revalidatie is het leven goed.”

  • Dat is nogal veel gezegd, maar je hebt de mogelijkheden, tips en trucs gekregen om erbij stil te staan en er bewust van te zijn wat je wil, kan of hebt. Heel fijn!
  • Zeer zeker, de revalidatie heeft me veel gegeven: conditie, motivatie en moed om alleen, zonder hulp, verder te gaan. Je moet er wel voor openstaan. 
  • Luister naar de vraag van de revalidanten, bedenk samen met hem/haar wat het beste past.
  • Nee, wel draaglijker, beter, duidelijker, makkelijker. Het woord ‘goed’ zou ik niet gebruiken. De revalidatie heeft mij veel handvatten geboden, maar neemt mijn aandoeningen niet weg.

Klik op de button om meer reacties op stellingen van de cliëntenraad te lezen:

Reacties op stellingen

Contact

Voor suggesties of ideeën is de raad altijd aanspreekbaar en zij hoort graag uw mening. De Cliëntenraad is bereikbaar via mail: clientenraad@libranet.nl.

 Beschikbare downloads

Bekijk het organigram