16 april 2018

‘Vitality Living Lab’

Zestien organisaties (waaronder het Ir. Otten Fieldlab) uit Brainport Eindhoven hebben de handen ineengeslagen om sport en innovatie nog meer in te zetten voor een gezonde en actieve leefstijl.

In dit project onder de naam ‘Vitality Living Lab’ worden de komende 4 jaar kennis van high-tech, sport en vitaliteit samengebracht om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen. Ook het Ir. Otten Fieldlab werkt mee.

Ir. Otten Fieldlab
Nieuwe oplossingen bedenken om nóg meer mensen met een lichamelijke beperking te activeren tot een gezonde en actieve leefstijl. Binnen The Vitality Living Lab gaat het Ir. Otten Fieldlab haar expertise en netwerk op het gebied van aangepast sporten, innovatie en business development inzetten om bij te dragen aan de doelstellingen van het project.

Lees het nieuwsbericht op de website van Sports and Technology