02 februari 2018

Taalachterstand? Doe de TOS-test

Wanneer mag een ouder ervan uit gaan dat de taalontwikkeling van zijn kind vanzelf op gang komt? En wanneer kan er sprake zijn van een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

’t Kwetternest, onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie ontwikkelde een eenvoudig hulpmiddel om een TOS vroegtijdig op het spoor te komen. De TOS-test is te vinden op www.libranet.nl/tostest.

Goede start

Voor ouders en andere betrokkenen is een TOS lastig te onderkennen. Maken ouders zich zorgen om de taalontwikkeling van hun kind, dan is het vaak de omgeving die met goedbedoelde opmerkingen als ‘ach, het komt wel goed’ reageert. Met veel kinderen die wat later praten dan gebruikelijk, komt het inderdaad goed. Sommige kinderen echter hebben hulp nodig in de spraak- taalontwikkeling. Hoe eerder wordt onderkend dat er hulp nodig is, hoe beter het kind geholpen kan worden. Gerichte vroegbehandeling van een TOS helpt een kind aan een goede start in het basisonderwijs. 

Doorverwijzen

Als ouders vermoeden dat er iets in de spraak- taalontwikkeling van hun kind niet klopt, dan kan een huisarts, jeugdarts, KNO- of kinderarts doorverwijzen voor een gehoor-, logopedisch en ontwikkelingsonderzoek in een audiologisch centrum. Kinderen van 2 tot 5 jaar met een achterstand in de spraaktaalontwikkeling kunnen voor vroegbehandeling terecht bij ’t Kwetternest in Uden.

Voor in de wachtkamers is een poster beschikbaar om ouders te wijzen op dit hulpmiddel.
U kunt de poster aanvragen via ’t Kwetternest. T: 088 - 31 33 140, kwetternest@libranet.nl.

Bekijk hier de poster