26 juni 2017

Revalidatie goed beoordeeld op Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland heeft de beoordelingen van de revalidatiecentra onder de loep genomen. De onderzochte revalidatiecentra krijgen gemiddeld een 8,2 op Zorgkaart Nederland.

Dit is een gemiddelde op basis van een ruim 2.000 patiëntervaringen. Vooral de medewerkers van revalidatiecentra krijgen veel waardering. Het rapportcijfer voor hen is een 8,5. Ook de kwaliteit van de behandeling krijgt met een 8,3 een hoog cijfer.

Om uit te zoeken waarom mensen hun revalidatiecentrum een hoog cijfer geven, heeft Zorgkaart Nederland gekeken naar de toelichtingen bij de patiëntenervaringen. In deze toelichtingen noemen de patiënten vaak twee redenen voor het hoge cijfer:

  1.  het slagen van de revalidatie,
  2.  de begeleiding tijdens de revalidatie.

In beide gevallen gaat het om ongeveer zeven van de tien patiëntervaringen. Patiënten vinden het bijvoorbeeld fijn als ze met een vriendelijke behandelaar te maken hebben. Maar ook uitgebreide persoonlijke aandacht zorgt voor patiënten die erg tevreden zijn. Patiënten geven namelijk regelmatig aan dat de persoonlijke aandacht helpt om het revalidatietraject goed af te ronden.

Bekijk en beoordeel Libra Revalidatie en Audiologie zelf op Zorgkaart Nederland.