Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van Libra Revalidatie & Audiologie. Voor vragen of suggesties, neem contact op met de afdeling communicatie via communicatie@libranet.nl.

21 maart 2019
De NAH-observatieklas, een samenwerking tussen Onderwijscentrum Leijpark, Siza en Libra R&A is de trotse winnaar van de Planetree Nederland Award 2019! Lees meer
21 maart 2019
Maandag 8 april 2019 organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het onderwerp is: ‘Ronnie Gardiner Methode: zet je brein in beweging'. Lees meer
20 maart 2019
Uit de behoeften van mensen met Cerebrale Parese en hun naasten, in nauwe samenwerking met onderzoekers en zorgprofessionals wordt de nationale onderzoeksagenda voor CP opgesteld. Laat CP-Net weten wat volgens u de belangrijkste onderzoeksvragen zijn. Lees meer
20 maart 2019
Het themanummer gaat over inzet en iets betekenen voor een ander. Over samenwerking, zoals tussen (zorg)professionals onderling. Samenwerking is immers cruciaal voor goede zorg voor mensen met hersenletsel, omdat de gevolgen vaak voor het leven zijn. In deze editie staat ook een artikel over de nieuwe Hersenletsel Alliantie. Lees meer
19 maart 2019
In deze RM onder andere: Trots door tennis | Fedde revalideert in de klimhal | Zelfstandig reizen met dwarslaesie | Arie voelt zich compleet met robothand | ICT-dokter nieuw in revalidatieland. Lees meer
15 maart 2019
Het inloopspreekuur is bedoeld voor mensen met hersenletsel, hun naasten, vrienden en iedereen die betrokken is bij mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). U kunt zo binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig. Lees meer