08 november 2018

Nieuwe folder: Hoe verder na Traumatisch Hersenletsel bij kinderen en jongeren?

De folder is in samenwerking met de Hersenstichting en de kinderneurologen (NVKN), tot stand gekomen binnen de werkgroep revalidatie van hersenletsel en jeugd, verbonden aan de VRA. Marleen van der Wees van Libra R&A heeft hier een bijdrage aan geleverd.

Deze folder geeft informatie over veelvoorkomende vragen na het oplopen van traumatisch hersenletsel bij een kind. Denk hierbij aan algemene vragen zoals; wanneer kan ik weer sporten? Of vliegen? Kan ik naar de disco? Waar moet ik aan denken als ik mijn rijbewijs wil halen? Dit zijn vragen die niet altijd meteen aan bod komen bij contact met een arts. Deze informatie is landelijk afgestemd tussen kinderrevalidatieartsen en psychologen werkzaam in de revalidatie en akkoord bevonden door de kinderneurologen. 

HersenletselCongres
Afgelopen maandag was het jaarlijkse HersenletselCongres. Daar heeft Marleen van der Wees een workshop over deze nieuwe folder gehouden en een workshop over SpeelsBrein. Kim Santegoets heeft een workshop over het behandelprogramma VIN gegeven. 

De folder is te downloaden op https://www.zorgstandaardnah.nl/