25 september 2018

Libra start comabehandeling voor volwassenen vanaf 25 jaar

Na jarenlange onderhandelingen gaat Libra Revalidatie vanaf 1 januari 2019 een intensief revalidatieprogramma bieden aan volwassenen vanaf 25 jaar die in coma hebben gelegen.

Het programma heet Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) en kan gestart worden zodra patiënten stabiel zijn en niet meer afhankelijk van apparatuur om in leven te kunnen blijven. Libra Revalidatie biedt dit programma, als enige in Nederland, al jaren lang met succes aan kinderen en jongeren tot 25 jaar. In 85% van de gevallen verhoogt het de kans op herstel aanzienlijk. Volwassenen vanaf 25 jaar kwamen tot op heden niet voor de behandeling in aanmerking. 

Geen bewijs
Voor comapatiënten vanaf 25 jaar was er decennialang geen passende zorg na verblijf in het ziekenhuis. Het VIN programma werd voor de doelgroep niet aangemerkt als ‘verzekerde’ (en dus vergoedde) zorg wegens het ontbreken van voldoende wetenschappelijk bewijs. Volwassenen vanaf 25 jaar waren aangewezen op verpleeghuiszorg of ondersteuning die in de thuissituatie geboden kon worden. Soms was uitwijken naar het buitenland een mogelijkheid. Een schrijnende situatie voor alle betrokkenen.

Op basis van voortschrijdend inzicht en de betrokkenheid van het netwerk rond comapatiënten (zowel professionals als naasten), de Hersenstichting, de zorgverzekeraars en de Vereniging van Revalidatieartsen merkt de Nederlandse Zorgautoriteit de behandeling vanaf 1 januari aan als medisch specialistische revalidatie en dus als verzekerde zorg. 

Ingesleten patronen
In 1987 startte Libra Revalidatie (locatie Leijpark in Tilburg) met de VIN voor kinderen en jongeren. Destijds was de gedachte dat bij 25 jaar de plasticiteit van de hersenen dusdanig afnam dat behandeling van de oudere doelgroep onvoldoende resultaat zou hebben. Tegenwoordig weten we dat dit niet zo is en dat ingesleten patronen in de hersenen van volwassenen boven de 25 jaar een belangrijke rol spelen bij het herstel na coma.

Met de start van VIN voor patiënten boven de 25 jaar krijgt deze doelgroep een beter perspectief op herstel dan voorheen. ‘Een belangrijke stap voorwaarts in de ketenzorg voor mensen met ernstig hersenletsel,’ volgens Vincent Buitendijk, Raad van Bestuur van Libra. ‘We doen dit niet alleen. We zullen dit samen met de hele keten rond deze groep kwetsbare patiënten, waaronder andere revalidatiecentra en verpleeghuizen, verder vorm geven. We zijn blij dat we nu eindelijk zorg mogen bieden aan deze groep.’ 

Documentaire ‘Uit coma’
Op 27 september en 4 oktober a.s. zendt BNNVara de documentaire Uit coma van Paul Witteman uit. In beeld komen de laatste stand van de wetenschap en de huidige praktijk rond coma, gerelateerd aan de zaak Stinissen, de juridische strijd rond een vrouw in coma die Paul Witteman 16 jaar volgde voordat zij mocht komen te overlijden. In de documentaire zijn indringende getuigenissen van ex-comapatiënten te zien en komt Kim Santegoets, revalidatiearts bij Libra en verantwoordelijk voor de VIN behandeling, aan het woord.

Bekijk hier de uitzending van Pauw
Bekijk hier meer informatie over het VIN behandelprogramma.