14 mei 2019 | Weert, Auditorium SJG, route 26

Informatieavond Parkinson

Op dinsdag 14 mei 2019 verzorgt Libra Revalidatie en Audiologie in samenwerking met ParkinsonNet Weert een informatiebijeenkomst voor mensen met Parkinson en hun naasten. Dit keer staat de avond in het teken van ondersteuning bij veranderingen in denken, gedrag en werken bij de ziekte van Parkinson.

Datum: 14 mei 2019

Tijd: 19:00 - 21:00 uur

Locatie: Auditorium SJG Weert - route 26

Programma

Een revalidatiearts en behandelaren van Libra Revalidatie en Audiologie geven uitleg over wat medisch specialistische revalidatie inhoud en hoe deze vorm van revalidatie u kan helpen bij veranderingen in het denken (geheugen, tempo van denken), gedrag, stemming en het werken. Zij vertellen u welke mogelijkheden er zijn, zodat u kunt beslissen of medisch specialistische revalidatie iets voor u is.

ParkinsonNet

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kan iemand uiteenlopende klachten hebben of problemen ervaren op verschillende gebieden. Hierdoor zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is belangrijk dat deze zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. In de regio Weert werken de volgende zorgverleners via het netwerk ‘ParkinsonNet’ samen aan goede zorg voor mensen met Parkinson: fysiotherapeuten, apotheker, diëtist, geriater, ergotherapeuten, neurologen, revalidatiearts, GZ-psycholoog, logopedisten, specialist Ouderengeneeskunde en Parkinson-verpleegkundige.

Meer informatie

Afdeling patiënteninformatie
E-mail: patienteninformatie@sjgweert.nl
Telefoon: 0495 - 57 22 05

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de site van SJG Weert:

Inschrijven

Sluitingsdatum is dinsdag 14 mei. Deelname is gratis.