Verwijzingen

Een huisarts of een medisch specialist kan u voor een revalidatiebehandeling doorverwijzen naar een revalidatiearts.

Wanneer u bent opgenomen in een ziekenhuis, is het van belang dat uw eventuele revalidatie zo spoedig mogelijk van start gaat, liefst al tijdens de opname in het ziekenhuis. Tijdens het eerste consult bekijkt en bespreekt de revalidatiearts samen met u uw beperking(en) en stelt vervolgens vast of, en zo ja welke, behandeling voor u geschikt is.

De revalidatiearts kan een voorstel doen:

  • Voor een zogenoemde multidisciplinaire behandeling door een behandelteam, dat bestaat uit verschillende soorten behandelaars.
  • Een behandeling te starten bestaande uit bijvoorbeeld medicatie, injecties en dergelijke.
  • Een aanvullend onderzoek te doen of u te verwijzen naar een andere medisch specialist.
  • Een zogenoemde monodisciplinaire behandeling te starten met een behandelaar in de 1e lijn zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een ergotherapeut
  • Een afspraak te maken met een orthopedisch schoenmaker voor een schoenaanpassing of met een instrumentmaker voor een beugel of prothese.

Meer informatie over revalidatie bij Libra