Chronische pijn

Chronische pijn begint vaak met acute pijn vanwege een ongeluk of letsel. Maar na het herstel houdt de pijn aan, vaak zonder directe oorzaak. Als onderzoek uitwijst dat er geen aanwijsbare beschadigingen zijn en therapie niet baat, heeft u waarschijnlijk te maken met chronische of onbegrepen pijn.

Ik heb chronisch pijn, en nu?

Soms zorgen deze langdurige pijnklachten voor beperkingen in uw dagelijks leven. Dan kan revalidatiebehandeling zinvol zijn. Het doel van deze behandeling is dat u op fysiek, psychisch en sociaal vlak weer zo optimaal mogelijk gaat functioneren. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van uw pijn, maar op het vergroten van uw mogelijkheden en het maken van keuzes. Zo leert u uw activiteitenniveau af te stemmen op de mate waarin u fysiek en mentaal belastbaar bent. Hierdoor kan de invloed van de klachten op uw leven afnemen.

Op de pagina behandeling vindt u alle informatie over uw behandeling en behandelaars bij Libra Revalidatie.

Meer informatie over chronische pijn

In de folder staat meer informatie over individuele behandeling en over de groepsbehandelingen Anders Doen en Acceptance & Commitment Therapie. Naast deze programma’s behandelen we binnen Libra ook volgens de methode Graded Activity en Gradual Exposure. De verschillende behandelingen worden niet op alle locaties aangeboden.