Spasticiteit

Wat is spasticiteit

Spasticiteit is een (meestal) te hoge spanning in de spieren, die wordt veroorzaakt door een verkeerde aansturing vanuit de hersenen.

Tijdens bewegingen verlengen en verkorten spieren zich, aangestuurd vanuit de hersenen via het ruggenmerg. Bij schade aan de hersenen (bijvoorbeeld een beroerte) of ruggenmerg (bijvoorbeeld een dwarslaesie) verloopt deze reflex van verlengen en verkorten onvoldoende gecontroleerd waardoor een overdreven reactie optreedt. Het gevolg hiervan is dat een mens minder makkelijk kan bewegen en soms armen en benen niet helemaal kan strekken of buigen omdat de spanning in de spieren te hoog is. 

Mijn kind heeft last van spasticiteit, wat nu?

Een van onze revalidatieartsen kan onderzoek doen naar het spasme van uw zoon/dochter. Vervolgens kan de arts bijvoorbeeld gerichte fysiotherapie voorschrijven om de spieren te rekken. Dit rekken moet langzaam (lees niet krachtig) en langdurig gebeuren zodat de spier langer wordt en na het rekken op voldoende lengte is om te kunnen ontspannen. Een andere optie is medicatie om spieren te verzwakken, uit te schakelen of te verslappen. Bij alle voorgeschreven middelen zal gekeken worden of dit de spieren niet te veel verslapt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het neuromodulaticentrum van Libra en het St. Elisabeth ziekenhuis.

Meer informatie