Uw zorgnota

De kosten van het audiologisch onderzoek en de begeleiding door Libra Revalidatie & Audiologie worden vergoed door uw zorgverzekering als deze een contract heeft met ons.

Voor het jaar 2019 hebben bijna alle zorgverzekeraars een contract met Libra Revalidatie & Audiologie. De kosten vallen onder de basisverzekering, waarbij u rekening dient te houden met uw eigen risico. Voor vragen over het eigen risico en zorgkostenvergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Als een zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten, hanteren wij voor de cliënt de volgende passantentarieven.

 Passantentarieven audiologie 2020

Uitzondering:

De Tinnitusbehandeling wordt door een aantal kleine zorgverzekeraars nog niet vergoed. Of u verzekerd bent voor deze behandeling, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie