Gehooronderzoek

Heeft u een gehoorprobleem en wordt u doorverwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie, dan krijgt u eerst een audiometrisch onderzoek. Hiermee bepalen wij in hoeverre de hoorfunctie intact is.

Onderzoek kan bestaan uit diverse testen. Algemene testen, maar ook onderzoeken om u voor te bereiden op een operatie of specifieke problemen als oorsuizen uit te sluiten, of ten behoeve van revalidatie.

Om te bepalen waar uw gehoordrempel ligt, testen wij u door u op verschillende toonhoogtes toontjes te horen via een hoofdtelefoon. U moet aangeven wanneer u iets hoort. Dit heet een toonaudiogram.

 

Tijdens het zogenaamde spraakaudiogram krijgt u een hoofdtelefoon op waarna u de woorden die u te horen krijgt moet nazeggen. Wij meten daarmee in hoeverre u klanken verstaat. De resultaten zijn belangrijk om in te schatten of een hoortoestel voor u een oplossing is.

Een ander onderzoek dat wij kunnen doen is een tympanometrie. Hiermee krijgen we zekerheid of uw middenoor goed functioneert. Via een dopje in het oor meten we de beweeglijkheid van uw trommelvlies.

Als bovenstaande testen niet voor voldoende duidelijkheid zorgen, dan nemen wij een BERA-onderzoek af. Het doel van deze methode is om te achterhalen of de geluidssignalen goed worden doorgegeven aan de gehoorzenuw en de hersenstam. U krijgt enkele kliksignalen te horen. Vervolgens meten we de zenuwactiviteit door middel van vier elektroden die op uw hoofd zijn geplakt.

Bij dit onderzoek bekijken we in hoeverre iemand zinnen kan verstaan met achtergrondgeluiden.

In deze test staat de samenwerking tussen beide oren centraal. Zonder deze samenwerking kan iemand niet inschatten waar het geluid vandaan komt. Naast het functioneren van de oren zelf, kijken we ook naar de verwerking van geluid in de hersenen.

Tijdens deze proef produceren dertien luidsprekers elk om de beurt een geluid. U wijst dan aan uit welke luidspreker u denkt dat het geluid komt. Hiermee beoordelen wij of u een goede inschatting kunt maken waar het geluid vandaan komt.

Als u last heeft van tinnitus (oorsuizen), moet uit een onderzoek blijken om welk geluid het gaat en hoe hard dit is. Ook kijken we in hoeverre het oorsuizen overstembaar is. Daarnaast wordt er aan de hand van een uitgebreide vragenlijst achterhaald hoe erg de tinnitus uw dagelijks leven beïnvloedt.

Bekijk de folder Onderzoek en begeleiding voor volwassenen met gehoorproblemen voor meer informatie.