Behandelteam

Bij Libra Revalidatie & Audiologie werken specialisten samen om u zo goed mogelijk te helpen met uw gehoorproblemen.

In uw behandelteam werken onder andere audiologen, logopedisten en psychologen. Dit team, bestaande uit specialisten op verschillende vakgebieden, noemen we een multidisciplinair behandelteam. Samen brengen de specialisten uw probleem in kaart en bieden zij een gepaste oplossing. Zo wordt er altijd van verschillende invalshoeken naar uw situatie gekeken.

De klinisch-fysicus audioloog is hoofdverantwoordelijk voor de diagnosestelling en het vaststellen van het verdere beleid. Ieder behandelteam wordt geleid door een klinisch-fysicus audioloog.

De master en/of hbo audioloog is ook verantwoordelijk voor het stellen van de juiste diagnose en het vaststellen van het verdere beleid. Dit doet hij of zij aan de hand van advies van de andere behandelaars en zijn/haar eigen bevindingen.

De audiologie assistent doet onderzoek naar uw situatie en diagnosticeert aan de hand van de uitkomsten.

Als u te horen hebt gekregen dat u slechthorend bent, kan dat voor u emotioneel erg moeilijk zijn. De maatschappelijk werker steunt u bij de emotionele verwerking en tijdens het zoeken van een actieve houding in contact met anderen. Ook kan de maatschappelijk werker u en de mensen om u heen informeren over de aard van de slechthorendheid en de gevolgen, over mogelijke hulpmiddelen en over financiële zaken die verband houden met uw slechthorendheid.

De logopedist doet diagnostisch onderzoek bij u en behandelt ook cliënten op het gebied van gehoor, spraak en taal. De logopedist geeft bijvoorbeeld training in spraakafzien (liplezen).

De psycholoog houdt zich binnen het multidisciplinair behandelteam bezig met psychologische onderzoeken en behandeling.