Advies en oplossingen

Na de vaststelling van uw gehoorverlies of –probleem, komen onze specialisten met een advies, zodat u in het dagelijks leven zo min mogelijk last ondervindt van uw situatie. Bekijk hieronder waarmee wij u kunnen helpen.

Advies hoortoestel

Na het gehooronderzoek krijgt u van ons uitleg over het nut van hoortoestellen. Als u besluit een proef met hoortoestellen te starten, krijgt u een recept mee waarmee u naar een audicien gaat. Deze levert u de hoortoestellen op proef. Aan het begin van de proef kan de audicien zo nodig de hoortoestellen bijstellen.

Controle hoortoestel

Aan het einde van de proef gaan wij met u na of de hoortoestellen de gewenste winst opleveren en controleren wij de instellingen van de hoortoestellen. Tevens controleren wij of de hoortoestellen voldoende reserve hebben om een eventuele achteruitgang van het gehoor op te vangen. Daarna geven wij advies over de definitieve aanschaf.

Second Opinion hoortoestel

Het Audiologisch Centrum kan ook bij reeds lopende proeven of reeds aangeschafte hoortoestellen worden ingeschakeld om de instellingen van de hoortoestellen te controleren.

Bij sommige gehoorverliezen zijn klassieke hoortoestellen niet geschikt. In dat geval is het soms wel mogelijk om het gehoor te verbeteren met een implantaat. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden van een implantaat. Bij implantatie is echter ook altijd een KNO-arts of CI-team betrokken. Hiervoor werken wij samen met verschillende KNO-praktijken en universitaire medische centra in onze omgeving.

De belangrijkste implantaten zijn:

Beengeleiderimplantaat

Een beengeleider is bedoeld voor mensen met geleidingsverliezen, gemengde verliezen of éénzijdige doofheid. Op al onze locaties kunnen wij u informeren over de mogelijkheden van een beengeleiderimplantaat en kunnen wij een nieuwe of bestaande beengeleider instellen. Omdat plaatsing van een beengeleiderimplantaat een medische ingreep is, ligt de uiteindelijke beslissing voor plaatsing altijd bij een KNO-arts.

Cochleair Implantaat (CI)

Een CI is bedoeld voor mensen met een zeer ernstige cochleaire slechthorendheid, waarbij een hoortoestel niet meer toereikend is. Een CI is bedoeld om geluiden op te vangen en deze direct door te geven aan de gehoorzenuw. Een microfoontje zendt geluiden door naar een computertje (processor) die het verwerkt tot elektrische signalen. De signalen worden via een zendspoel naar de ontvanger gebracht.

De ontvanger zit in het hoofd en geeft de signalen door naar een draadje dat is ingebracht in het slakkenhuis. Vervolgens vangt de gehoorzenuw de uitgezonden signalen op en vervoert deze naar de hersenen.

Plaatsing Cochleair Implantaat

Cochleair implantaat-teams (gevestigd in alle universitaire medische centra) bepalen wie er in aanmerking komt voor een implantaat. Zij voeren de operatie uit en begeleiden u ook na de operatie. Libra werkt nauw samen met deze teams, in het bijzonder met het CI-team van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, om ervoor te zorgen dat u de beste begeleiding en nazorg krijgt. 

Wij geven naast hoortoestellen ook adviezen over hulpapparatuur, zoals ringleiding, solo-apparatuur, deurbelsignalering of een aangepaste telefoon. Brengt u eens een bezoekje aan onze Hoorinfotheek in Eindhoven. U kunt daar veel verschillende hulpapparatuur ter plekke uitproberen onder begeleiding van onze ervaren medewerkers.

Meer informatie over hulpapparatuur

Een maatschappelijk werker kan begeleiding geven door samen met u te werken aan een goede manier om met uw gehoor beperking om te gaan. Soms is het nodig om de omgeving voor te lichten. Niet alleen over uw slechthorendheid, maar bijvoorbeeld ook over de gevolgen daarvan thuis, op het werk of bij het uitoefenen van hobby’s.

Als u slechthorend bent en ondanks optimale aanpassing van hoortoestellen tegen problemen blijft aanlopen, kunt u - bij voorkeur met partner - deelnemen aan onze communicatiecursus voor het oefenen van spraakafzien en het omgaan met uw slechthorendheid.

Advies hoortoestel

Na het gehooronderzoek krijgt u van ons uitleg over het nut van hoortoestellen. Als u besluit een proef met hoortoestellen te starten, krijgt u een recept mee waarmee u naar een audicien gaat. Deze levert u de hoortoestellen op proef. Aan het begin van de proef kan de audicien zo nodig de hoortoestellen bijstellen.

Controle hoortoestel

Aan het einde van de proef gaan wij met u na of de hoortoestellen de gewenste winst opleveren en controleren wij de instellingen van de hoortoestellen. Tevens controleren wij of de hoortoestellen voldoende reserve hebben om een eventuele achteruitgang van het gehoor op te vangen. Daarna geven wij advies over de definitieve aanschaf.

Second Opinion hoortoestel

Het Audiologisch Centrum kan ook bij reeds lopende proeven of reeds aangeschafte hoortoestellen worden ingeschakeld om de instellingen van de hoortoestellen te controleren.

Bij sommige gehoorverliezen zijn klassieke hoortoestellen niet geschikt. In dat geval is het soms wel mogelijk om het gehoor te verbeteren met een implantaat. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden van een implantaat. Bij implantatie is echter ook altijd een KNO-arts of CI-team betrokken. Hiervoor werken wij samen met verschillende KNO-praktijken en universitaire medische centra in onze omgeving.

De belangrijkste implantaten zijn:

Beengeleiderimplantaat

Een beengeleider is bedoeld voor mensen met geleidingsverliezen, gemengde verliezen of éénzijdige doofheid. Op al onze locaties kunnen wij u informeren over de mogelijkheden van een beengeleiderimplantaat en kunnen wij een nieuwe of bestaande beengeleider instellen. Omdat plaatsing van een beengeleiderimplantaat een medische ingreep is, ligt de uiteindelijke beslissing voor plaatsing altijd bij een KNO-arts.

Cochleair Implantaat (CI)

Een CI is bedoeld voor mensen met een zeer ernstige cochleaire slechthorendheid, waarbij een hoortoestel niet meer toereikend is. Een CI is bedoeld om geluiden op te vangen en deze direct door te geven aan de gehoorzenuw. Een microfoontje zendt geluiden door naar een computertje (processor) die het verwerkt tot elektrische signalen. De signalen worden via een zendspoel naar de ontvanger gebracht.

De ontvanger zit in het hoofd en geeft de signalen door naar een draadje dat is ingebracht in het slakkenhuis. Vervolgens vangt de gehoorzenuw de uitgezonden signalen op en vervoert deze naar de hersenen.

Plaatsing Cochleair Implantaat

Cochleair implantaat-teams (gevestigd in alle universitaire medische centra) bepalen wie er in aanmerking komt voor een implantaat. Zij voeren de operatie uit en begeleiden u ook na de operatie. Libra werkt nauw samen met deze teams, in het bijzonder met het CI-team van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, om ervoor te zorgen dat u de beste begeleiding en nazorg krijgt. 

Wij geven naast hoortoestellen ook adviezen over hulpapparatuur, zoals ringleiding, solo-apparatuur, deurbelsignalering of een aangepaste telefoon. Brengt u eens een bezoekje aan onze Hoorinfotheek in Eindhoven. U kunt daar veel verschillende hulpapparatuur ter plekke uitproberen onder begeleiding van onze ervaren medewerkers.

Meer informatie over hulpapparatuur

Een maatschappelijk werker kan begeleiding geven door samen met u te werken aan een goede manier om met uw gehoor beperking om te gaan. Soms is het nodig om de omgeving voor te lichten. Niet alleen over uw slechthorendheid, maar bijvoorbeeld ook over de gevolgen daarvan thuis, op het werk of bij het uitoefenen van hobby’s.

Als u slechthorend bent en ondanks optimale aanpassing van hoortoestellen tegen problemen blijft aanlopen, kunt u - bij voorkeur met partner - deelnemen aan onze communicatiecursus voor het oefenen van spraakafzien en het omgaan met uw slechthorendheid.

Wij leveren ook advies en oplossingen in het omgaan met: