Zorgaanbod - kinderen

De ontwikkeling van kinderen op het gebied van gehoor, spraak en taal is voor de meesten ongeveer gelijk. Soms wordt het bij de geboorte van uw kind, of op een later moment, duidelijk dat hij of zij niet goed hoort. Ook kan u merken dat de ontwikkeling op spraak- en/of taalgebied van uw kind achterloopt bij anderen. Bekijk hieronder wat u kunt doen bij twijfels en hoe Libra uw kind kan helpen en/of begeleiden.

Gehoorproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms is er sprake van erfelijke slechthorendheid. Het is mogelijk dat een kind een erfelijke vorm van slechthorendheid heeft, zonder dat een van de ouders slechthorend is. Verder kan slechthorendheid of doofheid bijvoorbeeld ontstaan door vergroeiingen van bot in het oor, als gevolg van een syndroom of door een geleidingsprobleem.

 

Ik heb twijfels over het gehoor van mijn kind

Kinderen die vanaf de geboorte mogelijk een gehoorprobleem hebben worden snel doorverwezen voor onderzoek, advies en behandeling/begeleiding. Wanneer u als ouder, begeleider of leerkracht twijfels hebt over het gehoor van uw kind, is het aan te bevelen onderzoek te laten doen. Vroege revalidatie en begeleiding zijn van groot belang, want hoe vroeger er gestart wordt, des te kleiner de kans op achterstanden in de ontwikkeling. Samen met u zoekt het team van Libra Revalidatie & Audiologie naar optimale hulp voor uw kind.

Bij Libra testen we de mate van de gehoorbeperking en waar het mee te maken heeft. We doen eerst een gehooronderzoek en gaan daarna verder met aanvullend onderzoek en zo nodig behandeling.

Heeft uw kind geen gehoorproblemen maar wel problemen met het verwerken van geluid en spraak? Dan noemen we dit auditieve verwerkingsproblemen.

Deze problemen uiten zich op verschillende manieren. Uw kind heeft bijvoorbeeld problemen met het verstaan van spraak als er veel achtergrondlawaai is, zoals op feestjes of in het zwembad.

Libra heeft een uitgebreid zorgaanbod om uw kind bij auditieve verwerkingsproblemen te helpen. Wij doen bijvoorbeeld diverse onderzoeken om het auditieve verwerkingsprobleem vast te stellen en geven u en uw kind advies over het omgaan met dit probleem. 

De meeste kinderen maken op het gebied van spraak en taal dezelfde ontwikkeling door. Maar niet bij alle kinderen komt het praten even snel en gemakkelijk op gang. Het lukt bijvoorbeeld niet om woorden verstaanbaar uit te spreken of om zinnen te maken. Dit kan voor u als ouder zorgen en vragen oproepen. Wanneer twijfels ontstaan over de spraak-taalontwikkeling van uw kind, kan het fijn zijn als een deskundige met u meedenkt.

Bij Libra kunt u terecht met uw twijfels en vragen. Zo hebben wij een speciaal spraak-taalspreekuur. U kunt hier terecht voor onderzoek en advies op het gebied van spraak, taal en de verdere ontwikkeling van uw kind.

Gehoorproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms is er sprake van erfelijke slechthorendheid. Het is mogelijk dat een kind een erfelijke vorm van slechthorendheid heeft, zonder dat een van de ouders slechthorend is. Verder kan slechthorendheid of doofheid bijvoorbeeld ontstaan door vergroeiingen van bot in het oor, als gevolg van een syndroom of door een geleidingsprobleem.

 

Ik heb twijfels over het gehoor van mijn kind

Kinderen die vanaf de geboorte mogelijk een gehoorprobleem hebben worden snel doorverwezen voor onderzoek, advies en behandeling/begeleiding. Wanneer u als ouder, begeleider of leerkracht twijfels hebt over het gehoor van uw kind, is het aan te bevelen onderzoek te laten doen. Vroege revalidatie en begeleiding zijn van groot belang, want hoe vroeger er gestart wordt, des te kleiner de kans op achterstanden in de ontwikkeling. Samen met u zoekt het team van Libra Revalidatie & Audiologie naar optimale hulp voor uw kind.

Bij Libra testen we de mate van de gehoorbeperking en waar het mee te maken heeft. We doen eerst een gehooronderzoek en gaan daarna verder met aanvullend onderzoek en zo nodig behandeling.

Heeft uw kind geen gehoorproblemen maar wel problemen met het verwerken van geluid en spraak? Dan noemen we dit auditieve verwerkingsproblemen.

Deze problemen uiten zich op verschillende manieren. Uw kind heeft bijvoorbeeld problemen met het verstaan van spraak als er veel achtergrondlawaai is, zoals op feestjes of in het zwembad.

Libra heeft een uitgebreid zorgaanbod om uw kind bij auditieve verwerkingsproblemen te helpen. Wij doen bijvoorbeeld diverse onderzoeken om het auditieve verwerkingsprobleem vast te stellen en geven u en uw kind advies over het omgaan met dit probleem. 

De meeste kinderen maken op het gebied van spraak en taal dezelfde ontwikkeling door. Maar niet bij alle kinderen komt het praten even snel en gemakkelijk op gang. Het lukt bijvoorbeeld niet om woorden verstaanbaar uit te spreken of om zinnen te maken. Dit kan voor u als ouder zorgen en vragen oproepen. Wanneer twijfels ontstaan over de spraak-taalontwikkeling van uw kind, kan het fijn zijn als een deskundige met u meedenkt.

Bij Libra kunt u terecht met uw twijfels en vragen. Zo hebben wij een speciaal spraak-taalspreekuur. U kunt hier terecht voor onderzoek en advies op het gebied van spraak, taal en de verdere ontwikkeling van uw kind.