Hoe wordt uw kind verwezen?

Als u een vermoeden heeft dat uw kind achter loopt op het gebied van spraak/taal of niet goed hoort, kunt u dit bespreken met uw huisarts. Hij/zij kan u vervolgens verwijzen naar Libra Revalidatie & Audiologie voor verder onderzoek. Ook bijvoorbeeld een KNO-arts of kinderarts kan een verwijzing geven.

U kunt de verwijzing naar ons opsturen. Na ontvangst krijgt u een bevestiging. We beoordelen vervolgens welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden. U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Libra Revalidatie & Audiologie is ook aangesloten bij het platform Zorgdomein.

Wat neemt u mee naar het eerste bezoek?

  • Ingevulde vragenlijsten welke u bij de uitnodiging ontvangen hebt
  • Uitslagen van onderzoeken door anderen, bijvoorbeeld logopedist of psycholoog
  • Identiteitsbewijs, ook voor kinderen onder de 14 jaar
  • Verzekeringspas zorgverzekeraar

Het kan ook zijn dat een andere zorg- of hulpverlener, bijvoorbeeld een logopedist, u wijst op mogelijke gehoor-, spraak- en/of taalproblemen bij uw kind. Vraag dan een verwijzing aan uw (huis)arts, voordat u naar Libra Revalidatie & Audiologie komt voor onderzoek. De verwijzing is noodzakelijk voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Contact