Dagelijks leven

Als uw zoon of dochter slechthorend is, of haar/zijn spraak-taalontwikkeling achterblijft bij leeftijdsgenootjes, kan dat voor problemen zorgen.

Deze problemen zijn tot een minimum te beperken door bijvoorbeeld hulpmiddelen als hoorapparaten of door het volgen van speciale cursussen. Soms is er meer nodig.

Passend onderwijs

Zo kunnen er aanpassingen in de schoolomgeving nodig zijn. Libra Revalidatie & Audiologie kan u helpen met al uw vragen over passend onderwijs. Sinds augustus 2014 is er veel veranderd op dit gebied, bijvoorbeeld bij de toelating tot cluster 2 onderwijs van kinderen met een beperking in horen of communiceren. Libra is goed op de hoogte van deze veranderingen. Voor vragen kunt u bij ons terecht. We kijken samen wat de mogelijkheden zijn voor uw kind en wie u eventueel verder kan helpen.

Wilt u nu al weten wat de veranderingen voor uw kind  kunnen betekenen, dan kunt u via onderstaande link een informatieve brochure voor ouders downloaden. De brochure is van Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.