't Kwetternest

Kinderen van 2 tot 5 jaar met een achterstand in de spraaktaalontwikkeling kunnen voor vroegbehandeling terecht bij 't Kwetternest. 't Kwetternest Uden is onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie en heeft drie groepen voor diagnose en behandeling.

Libra biedt kinderen met een ernstige achterstand op spraak- en taalgebied uit de regio Noordoost-Brabant intensieve behandeling in 't Kwetternest. In onze gespecialiseerde peuterspeelzaalgroepen Mikkie Mus, Kaatje Koekoek en Pollie Pimpelmees krijgen kinderen tussen de 2-5 jaar een veilige en plezierige leeromgeving aangeboden om te ontwikkelen.

Welke kinderen kunnen bij ons terecht?

Als u wil weten of uw kind voor deze groepen in aanmerking komt is eerst gehoor-, logopedisch en ontwikkelingsonderzoek nodig. Een huisarts, jeugdarts, KNO- of kinderarts kunnen hiervoor verwijzen. Uit de onderzoeken moet blijken dat er een ernstige achterstand op spraaktaalgebied is. Er mag geen duidelijke brede ontwikkelingsachterstand (verstandelijke beperking) of een reeds gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis zijn. Wanneer uw verwijzer het vermoeden heeft dat er een onderliggende taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, kunt u bij ons terecht.

U kunt uw kind rechtstreeks aanmelden bij ’t Kwetternest, maar ook via onze audiologische centra in Eindhoven en Uden. Aanmelding kan op basis van de verwijzing van een arts of instantie.

Na de aanmelding en de juiste indicatie start een observatieperiode van zes weken. Tijdens dit traject wordt u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen van uw kind en zijn er van tevoren vastgestelde evaluatiemomenten. Op basis van de bevindingen zetten we de behandeling voort of ontvangt u een (vervolg) advies.

Wanneer uw kind voor behandeling bij ’t Kwetternest in aanmerking komt, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht bij de ouders.

Wij willen met onze behandeling een antwoord te geven op diagnostische vragen die nog niet beantwoord zijn. Met name op de vraag of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zoeken wij een antwoord. Het kan namelijk ook zijn dat de achterstand in spraaktaalontwikkeling of de anders verlopende communicatie een andere oorzaak heeft. Daarnaast willen we weten op welke wijze de ontwikkeling van het kind gestimuleerd kan worden. Ons uiteindelijke doel is dat uw zoon/dochter kan instromen in het regulier of speciaal onderwijs. Er kunnen ook situaties zijn waarin we u moeten doorverwijzen naar een andere vorm van behandeling.

U speelt een belangrijke rol in het hele traject, zowel in het oefenen thuis met uw zoon/dochter als in de contacten met het behandelteam. Zo kunt u uw kind helpen om het praten te vergemakkelijken. Gun uw zoon of dochter en uzelf wat meer tijd om dingen over en weer duidelijk te maken. Geduld is belangrijk. Door goed naar de mimiek en lichaamshouding van uw kind te kijken, kunt u ontdekken wat hem/haar bezighoudt. U merkt dan ook welke initiatieven uw kind zelf al kan nemen.

Tijdens de behandeling bespreekt het behandelteam welke vaardigheden uw zoon/dochter thuis en binnen de groep kan oefenen en aanleren. De ouderbegeleider en/of pedagogisch medewerkers helpen u bij uw opvoedingsvragen.

Meer informatie:

Diagnostiek, observatie en behandeling in de groepen vinden plaats gedurende twee, drie of vier dagen per week. Gezien de jonge leeftijd van de kinderen wordt in overleg met de ouders het aantal dagdelen van behandeling bepaald. Op woensdag vinden geen behandelingen plaats.

De groepen zijn volledig ingericht op het vergroten van de communicatieve mogelijkheden van uw kind. Hierbij maken we gebruik van zowel gesproken als niet-gesproken communicatie (bijvoorbeeld gebaren of gezichtsuitdrukkingen en visuele ondersteuning zoals foto's of prenten).

Elk kind wordt begeleid door een team van verschillende deskundigen: een pedagogisch medewerker, een ouderbegeleider, logopedist en psycholoog/behandel coördinator. Indien nodig doen we, in overleg met u, een beroep op een kinderfysiotherapeut, kinderarts, KNO-arts of een kinderpsychiater.

Libra Revalidatie & Audiologie
’t Kwetternest
Oude Udenseweg 14b
5405 PD Uden

 088 - 313 3140
kwetternest@libranet.nl
facebook.com/LibraKwetternest/

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.30u. 

Routebeschrijving

’t Kwetternest participeert in de Stichting Gezinsbegeleiding Zuid-Oost Nederland (SGB ZON), één van de zeven landelijke centra die zorgen voor de behandeling van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en de begeleiding van hun gezin. SGB ZON is een samenwerkingsverband tussen Libra Revalidatie & Audiologie, Adelante en het Audiologisch Centrum van het Radboud UMC.

U kunt uw kind rechtstreeks aanmelden bij ’t Kwetternest, maar ook via onze audiologische centra in Eindhoven en Uden. Aanmelding kan op basis van de verwijzing van een arts of instantie.

Na de aanmelding en de juiste indicatie start een observatieperiode van zes weken. Tijdens dit traject wordt u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen van uw kind en zijn er van tevoren vastgestelde evaluatiemomenten. Op basis van de bevindingen zetten we de behandeling voort of ontvangt u een (vervolg) advies.

Wanneer uw kind voor behandeling bij ’t Kwetternest in aanmerking komt, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht bij de ouders.

Wij willen met onze behandeling een antwoord te geven op diagnostische vragen die nog niet beantwoord zijn. Met name op de vraag of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zoeken wij een antwoord. Het kan namelijk ook zijn dat de achterstand in spraaktaalontwikkeling of de anders verlopende communicatie een andere oorzaak heeft. Daarnaast willen we weten op welke wijze de ontwikkeling van het kind gestimuleerd kan worden. Ons uiteindelijke doel is dat uw zoon/dochter kan instromen in het regulier of speciaal onderwijs. Er kunnen ook situaties zijn waarin we u moeten doorverwijzen naar een andere vorm van behandeling.

U speelt een belangrijke rol in het hele traject, zowel in het oefenen thuis met uw zoon/dochter als in de contacten met het behandelteam. Zo kunt u uw kind helpen om het praten te vergemakkelijken. Gun uw zoon of dochter en uzelf wat meer tijd om dingen over en weer duidelijk te maken. Geduld is belangrijk. Door goed naar de mimiek en lichaamshouding van uw kind te kijken, kunt u ontdekken wat hem/haar bezighoudt. U merkt dan ook welke initiatieven uw kind zelf al kan nemen.

Tijdens de behandeling bespreekt het behandelteam welke vaardigheden uw zoon/dochter thuis en binnen de groep kan oefenen en aanleren. De ouderbegeleider en/of pedagogisch medewerkers helpen u bij uw opvoedingsvragen.

Meer informatie:

Diagnostiek, observatie en behandeling in de groepen vinden plaats gedurende twee, drie of vier dagen per week. Gezien de jonge leeftijd van de kinderen wordt in overleg met de ouders het aantal dagdelen van behandeling bepaald. Op woensdag vinden geen behandelingen plaats.

De groepen zijn volledig ingericht op het vergroten van de communicatieve mogelijkheden van uw kind. Hierbij maken we gebruik van zowel gesproken als niet-gesproken communicatie (bijvoorbeeld gebaren of gezichtsuitdrukkingen en visuele ondersteuning zoals foto's of prenten).

Elk kind wordt begeleid door een team van verschillende deskundigen: een pedagogisch medewerker, een ouderbegeleider, logopedist en psycholoog/behandel coördinator. Indien nodig doen we, in overleg met u, een beroep op een kinderfysiotherapeut, kinderarts, KNO-arts of een kinderpsychiater.

Libra Revalidatie & Audiologie
’t Kwetternest
Oude Udenseweg 14b
5405 PD Uden

 088 - 313 3140
kwetternest@libranet.nl
facebook.com/LibraKwetternest/

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.30u. 

Routebeschrijving

’t Kwetternest participeert in de Stichting Gezinsbegeleiding Zuid-Oost Nederland (SGB ZON), één van de zeven landelijke centra die zorgen voor de behandeling van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en de begeleiding van hun gezin. SGB ZON is een samenwerkingsverband tussen Libra Revalidatie & Audiologie, Adelante en het Audiologisch Centrum van het Radboud UMC.