COVID-19 maatregelen

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen. Alle maatregelen gelden ook als u gevaccineerd bent. Bekijk hieronder alle maatregelen die gelden bij uw afspraak of bezoek aan de (VIN) kliniek.

Komt u naar een locatie van Libra? Vul dan vooraf de COVID-19 vragenlijst in, u ontvangt dan een advies of uw afspraak of bezoek aan Libra door kan gaan. Dit advies dient u bij binnenkomst te laten zien aan de medewerker aan de balie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De algemene coronamaatregelen blijven van kracht (1,5 meter afstand, handen desinfecteren, hoesten en niezen in elleboog). Daarnaast zijn in de openbare ruimtes van Libra de mondkapjes weer verplicht. Bekijk hieronder de aanvullende maatregelen.

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen.

Binnenkort heeft u of uw kind een afspraak op een van de locaties van Libra.

U bent van harte welkom, als:

(deze regels gelden uiteraard ook voor uw begeleider)

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn). Kinderen tot 12 jaar zonder koorts mogen wel komen.
 • U geen recent verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Wanneer mogen kinderen komen voor een afspraak?

Voor kinderen hanteren wij de beslisboom van Boink. Er zijn twee beslisbomen. Voor kinderen van 0-12 jaar en voor kinderen vanaf 12 jaar.

Maatregelen bij Libra

Komt u naar een locatie van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden:

 • We vragen u een mondmasker te dragen. Kinderen vanaf groep 6 dragen bij Libra ook een mondkapje.
 • We vragen u met maximaal 1 begeleider of ouder naar de afspraak met de arts of therapeut te komen.
 • Voor locatie Weert: U komt binnen via de hoofdingang van Land van Horne, afhankelijk van de risicofase hanteren ze een toegangsbeleid. Libra past zich hierin aan.
 • Voor de overige locaties: Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of uw afspraak door kan gaan. Krijgt u een negatief advies dan vragen wij u contact op te nemen met Libra.
 • Bij binnenkomst vragen we u de handen te ontsmetten met alcohol en een chirurgisch mondmasker IIR te dragen. We delen deze mondmaskers uit.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimtes zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek thuis gebruik te maken van het toilet.
 • Ons restaurant, de Librasserie, op locatie Blixembosch en locatie Leijpark is vanaf 15 november helaas gesloten voor bezoekers en familie.

 

Kunt u niet naar Libra komen omdat u of uw gezinslid klachten heeft of door quarantaine? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen, samen stemmen we af hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden.

 

Dank voor uw begrip voor deze situatie en graag tot ziens!

Wat zijn de maatregelen bij Libra R&A?

Wie zijn welkom als bezoek?

 • Er mogen 2 personen, per bezoekblok, tegelijkertijd op bezoek komen,
  uit een vast groepje van 3 personen.
 • Thuiswonende kinderen tot 18 jaar mogen als extra persoon tegelijkertijd op bezoek komen. Vanaf 18 jaar wordt als 1 persoon gezien. Ook hierbij geldt dat zij deel uit maken van het vaste groepje van 3 personen.
 • Het vaste groepje van 3 is bij de verpleging kliniek bekend.

 

Wanneer?

 • Maandag t/m vrijdag: 18.30-21.00 uur.
 • Weekend: 11.00-21.00 uur.

 

Waar?

 • Bezoek vindt zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant plaats of aan een eigen tafel in het restaurant.

 

Wat moeten bezoekers doen?

 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen, de bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan.
 • Bij twijfel vragen we bezoekers thuis een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan het bezoek doorgaan.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Omdat er bij Libra veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijft de 1.5m gehandhaafd. Dat geldt ook voor bezoekers.

 

Mondkapje

 • Binnen Libra is het verplicht om in de openbare ruimtes een (eigen) mondkapje te dragen.
 • Als het bezoek op 1.5m van de revalidant zit mag het mondmasker af. Bezoek houdt dan 1.5m afstand. Mocht het voorkomen dat het bezoek toch binnen de 1.5m komt dan moet het mondmasker op.

 

Weekendverlof

Het weekendverlof kan doorgaan onder de onderstaande voorwaarden:

 • U heeft geen ziekteverschijnselen (koorts, hoesten).
 • U bent immuun; dat wil zeggen gevaccineerd of u hebt recent Covid gehad. Als u niet immuun bent, dan gelden er strenge speciale voorwaarden voor het weekendverlof die u vooraf met uw arts bespreekt en nakomt.
 • U gaat op verlof bij een persoon uit uw vaste kring (veelal de partner/ eigen gezin).
 • U ontvangt tijdens uw verlof thuis geen bezoek.
 • U neemt thuis maximale hygiëne maatregelen in acht: veelvuldig handen
  wassen.
 • U blijft zoveel mogelijk in en om het huis, in eigen tuin/op het balkon.
 • Verder blijven de algemene regels RIVM van kracht: 1,5 meter afstand en
  uw huisgenoten/gezinsleden hebben geen ziekteverschijnselen en/of koorts.
 • U spreekt met de therapeut af wat u specifiek thuis gaat oefenen (bijvoorbeeld
  traplopen, douchen, koken, huishoudelijke taken).

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is van 8.30 tot 16.00 uur alleen open voor medewerkers van Libra.
 • Bezoekers kunnen desgewenst tijdens de bezoektijden wel in de Librasserie plaatsnemen.
 • Mee dineren is tijdelijk niet mogelijk.

 

Melden van positief geteste gezinsleden/inwonenden


Het aantal besmettingen loopt nog steeds op. Besmettingen worden vooral in de thuissituatie opgelopen. Libra maakt zich zorgen over het weekendverlof bij de klinische revalidant. Niet alleen u (maar ook mede-revalidanten en medewerkers van Libra) lopen hierdoor extra risico op een besmetting met het coronavirus.

Wij doen daarom een dringend beroep op u:

 • Meld bij de verpleging kliniek wanneer er sprake is van een positief getest gezinslid waarmee u samen woont, dan wel een inwonende persoon. Zo kunnen we waar nodig gepaste voorzorgsmaatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen, dan wel het risico daarop te verkleinen.
 • Ook wanneer u op een andere manier in aanraking bent geweest met een positief getest persoon, laat het ons zo snel mogelijk weten.
 • Na weekendverlof vragen wij u mee te werken aan het afnemen van een zelftest, na terugkomst op de afdeling.

 

Ten overvloede: Bezoek komt niet met klachten die passen bij een coronabesmetting en houdt zich aan bovenstaande bezoekregels, ook ten aanzien van het mondmasker. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

In navolging van de landelijke ontwikkelingen zijn we helaas genoodzaakt onze maatregelen aan te scherpen.

Wat zijn de regels voor bezoekers bij Libra?

Wie mag er op bezoek komen?

 • Er mogen 2 personen, per blok, op bezoek komen, uit een vast groepje van 3 personen.
 • Ieder kind vanaf 13 jaar wordt gezien als 1 bezoeker.
 • Het vaste groepje van 3 is bij de receptie bekend.
 • Bezoekers bij de receptie melden.

 

Wanneer?

 • Maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en/of 15.00-17.00 uur en/of 18.30-20:00 uur.
 • Weekend 15.00-17.00 uur en/of 18.30-20.00 uur

 

Waar?

 • Bezoek vindt zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant plaats of aan een eigen tafel in het restaurant.
 • Bezoek kan niet in de huiskamer verblijven in verband met het niet kunnen waarborgen van de 1,5 meter.

 

Wat moeten bezoekers doen?

 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen, de bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan.
 • Bij twijfel vragen we bezoekers thuis een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan het bezoek doorgaan.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Omdat er bij Libra veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijft de 1.5m gehandhaafd. Dat geldt ook voor bezoekers.

 

Mondkapje

 • Binnen Libra is het verplicht om in de openbare ruimtes een (eigen) mondkapje te dragen.
 • Als het bezoek op 1.5m van de revalidant zit mag het mondmasker af. Bezoek houdt dan 1.5m afstand. Mocht het voorkomen dat het bezoek toch binnen de 1.5m komt dan moet het mondmasker op.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is van 8.30 tot 16.00 uur alleen open voor medewerkers van Libra.
 • Bezoekers kunnen desgewenst tijdens de bezoektijden wel in de Librasserie plaatsnemen.
 • Mee dineren is helaas tijdelijk niet mogelijk.

 

Ten overvloede: Bezoek komt niet bij klachten die passen bij een coronabesmetting en houdt zich aan bovenstaande bezoekregels, ook ten aanzien van het mondmasker. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen.

Binnenkort heeft u of uw kind een afspraak op een van de locaties van Libra.

U bent van harte welkom, als:

(deze regels gelden uiteraard ook voor uw begeleider)

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn). Kinderen tot 12 jaar zonder koorts mogen wel komen.
 • U geen recent verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Wanneer mogen kinderen komen voor een afspraak?

Voor kinderen hanteren wij de beslisboom van Boink. Er zijn twee beslisbomen. Voor kinderen van 0-12 jaar en voor kinderen vanaf 12 jaar.

Maatregelen bij Libra

Komt u naar een locatie van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden:

 • We vragen u een mondmasker te dragen. Kinderen vanaf groep 6 dragen bij Libra ook een mondkapje.
 • We vragen u met maximaal 1 begeleider of ouder naar de afspraak met de arts of therapeut te komen.
 • Voor locatie Weert: U komt binnen via de hoofdingang van Land van Horne, afhankelijk van de risicofase hanteren ze een toegangsbeleid. Libra past zich hierin aan.
 • Voor de overige locaties: Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of uw afspraak door kan gaan. Krijgt u een negatief advies dan vragen wij u contact op te nemen met Libra.
 • Bij binnenkomst vragen we u de handen te ontsmetten met alcohol en een chirurgisch mondmasker IIR te dragen. We delen deze mondmaskers uit.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimtes zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek thuis gebruik te maken van het toilet.
 • Ons restaurant, de Librasserie, op locatie Blixembosch en locatie Leijpark is vanaf 15 november helaas gesloten voor bezoekers en familie.

 

Kunt u niet naar Libra komen omdat u of uw gezinslid klachten heeft of door quarantaine? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen, samen stemmen we af hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden.

 

Dank voor uw begrip voor deze situatie en graag tot ziens!

Wat zijn de maatregelen bij Libra R&A?

Wie zijn welkom als bezoek?

 • Er mogen 2 personen, per bezoekblok, tegelijkertijd op bezoek komen,
  uit een vast groepje van 3 personen.
 • Thuiswonende kinderen tot 18 jaar mogen als extra persoon tegelijkertijd op bezoek komen. Vanaf 18 jaar wordt als 1 persoon gezien. Ook hierbij geldt dat zij deel uit maken van het vaste groepje van 3 personen.
 • Het vaste groepje van 3 is bij de verpleging kliniek bekend.

 

Wanneer?

 • Maandag t/m vrijdag: 18.30-21.00 uur.
 • Weekend: 11.00-21.00 uur.

 

Waar?

 • Bezoek vindt zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant plaats of aan een eigen tafel in het restaurant.

 

Wat moeten bezoekers doen?

 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen, de bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan.
 • Bij twijfel vragen we bezoekers thuis een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan het bezoek doorgaan.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Omdat er bij Libra veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijft de 1.5m gehandhaafd. Dat geldt ook voor bezoekers.

 

Mondkapje

 • Binnen Libra is het verplicht om in de openbare ruimtes een (eigen) mondkapje te dragen.
 • Als het bezoek op 1.5m van de revalidant zit mag het mondmasker af. Bezoek houdt dan 1.5m afstand. Mocht het voorkomen dat het bezoek toch binnen de 1.5m komt dan moet het mondmasker op.

 

Weekendverlof

Het weekendverlof kan doorgaan onder de onderstaande voorwaarden:

 • U heeft geen ziekteverschijnselen (koorts, hoesten).
 • U bent immuun; dat wil zeggen gevaccineerd of u hebt recent Covid gehad. Als u niet immuun bent, dan gelden er strenge speciale voorwaarden voor het weekendverlof die u vooraf met uw arts bespreekt en nakomt.
 • U gaat op verlof bij een persoon uit uw vaste kring (veelal de partner/ eigen gezin).
 • U ontvangt tijdens uw verlof thuis geen bezoek.
 • U neemt thuis maximale hygiëne maatregelen in acht: veelvuldig handen
  wassen.
 • U blijft zoveel mogelijk in en om het huis, in eigen tuin/op het balkon.
 • Verder blijven de algemene regels RIVM van kracht: 1,5 meter afstand en
  uw huisgenoten/gezinsleden hebben geen ziekteverschijnselen en/of koorts.
 • U spreekt met de therapeut af wat u specifiek thuis gaat oefenen (bijvoorbeeld
  traplopen, douchen, koken, huishoudelijke taken).

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is van 8.30 tot 16.00 uur alleen open voor medewerkers van Libra.
 • Bezoekers kunnen desgewenst tijdens de bezoektijden wel in de Librasserie plaatsnemen.
 • Mee dineren is tijdelijk niet mogelijk.

 

Melden van positief geteste gezinsleden/inwonenden


Het aantal besmettingen loopt nog steeds op. Besmettingen worden vooral in de thuissituatie opgelopen. Libra maakt zich zorgen over het weekendverlof bij de klinische revalidant. Niet alleen u (maar ook mede-revalidanten en medewerkers van Libra) lopen hierdoor extra risico op een besmetting met het coronavirus.

Wij doen daarom een dringend beroep op u:

 • Meld bij de verpleging kliniek wanneer er sprake is van een positief getest gezinslid waarmee u samen woont, dan wel een inwonende persoon. Zo kunnen we waar nodig gepaste voorzorgsmaatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen, dan wel het risico daarop te verkleinen.
 • Ook wanneer u op een andere manier in aanraking bent geweest met een positief getest persoon, laat het ons zo snel mogelijk weten.
 • Na weekendverlof vragen wij u mee te werken aan het afnemen van een zelftest, na terugkomst op de afdeling.

 

Ten overvloede: Bezoek komt niet met klachten die passen bij een coronabesmetting en houdt zich aan bovenstaande bezoekregels, ook ten aanzien van het mondmasker. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

In navolging van de landelijke ontwikkelingen zijn we helaas genoodzaakt onze maatregelen aan te scherpen.

Wat zijn de regels voor bezoekers bij Libra?

Wie mag er op bezoek komen?

 • Er mogen 2 personen, per blok, op bezoek komen, uit een vast groepje van 3 personen.
 • Ieder kind vanaf 13 jaar wordt gezien als 1 bezoeker.
 • Het vaste groepje van 3 is bij de receptie bekend.
 • Bezoekers bij de receptie melden.

 

Wanneer?

 • Maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en/of 15.00-17.00 uur en/of 18.30-20:00 uur.
 • Weekend 15.00-17.00 uur en/of 18.30-20.00 uur

 

Waar?

 • Bezoek vindt zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant plaats of aan een eigen tafel in het restaurant.
 • Bezoek kan niet in de huiskamer verblijven in verband met het niet kunnen waarborgen van de 1,5 meter.

 

Wat moeten bezoekers doen?

 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen, de bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan.
 • Bij twijfel vragen we bezoekers thuis een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan het bezoek doorgaan.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Omdat er bij Libra veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijft de 1.5m gehandhaafd. Dat geldt ook voor bezoekers.

 

Mondkapje

 • Binnen Libra is het verplicht om in de openbare ruimtes een (eigen) mondkapje te dragen.
 • Als het bezoek op 1.5m van de revalidant zit mag het mondmasker af. Bezoek houdt dan 1.5m afstand. Mocht het voorkomen dat het bezoek toch binnen de 1.5m komt dan moet het mondmasker op.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is van 8.30 tot 16.00 uur alleen open voor medewerkers van Libra.
 • Bezoekers kunnen desgewenst tijdens de bezoektijden wel in de Librasserie plaatsnemen.
 • Mee dineren is helaas tijdelijk niet mogelijk.

 

Ten overvloede: Bezoek komt niet bij klachten die passen bij een coronabesmetting en houdt zich aan bovenstaande bezoekregels, ook ten aanzien van het mondmasker. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.