COVID-19 maatregelen

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen. Alle maatregelen gelden ook als u gevaccineerd bent. Bekijk hieronder alle maatregelen die gelden bij uw afspraak of bezoek aan de (VIN) kliniek.

Komt u naar een locatie van Libra? Vul dan vooraf de COVID-19 vragenlijst in, u ontvangt dan een advies of uw afspraak of bezoek aan Libra door kan gaan. Dit advies dient u bij binnenkomst te laten zien aan de medewerker aan de balie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
In tegenstelling tot het landelijk advies blijft bij Libra R&A op alle locaties de 1.5m gehandhaafd.

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen.

Binnenkort heeft u of uw kind een afspraak op een van de locaties van Libra.

U bent van harte welkom, als:

(deze regels gelden uiteraard ook voor uw begeleider of ouder)

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn). Kinderen tot 12 jaar zonder koorts mogen wel komen.
 • U geen recent verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Voor kinderen hanteren wij de beslisboom van Boink.

Maatregelen bij Libra

Komt u naar een locatie van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden:

 • We vragen u een mondmasker te dragen bij ieder contact binnen 1.5 meter, dit geldt niet voor kinderen tot 12 jaar.
 • We vragen u met maximaal 1 begeleider of ouder naar de afspraak met de arts of therapeut te komen.
 • Voor locatie Weert: U komt binnen via de hoofdingang van Land van Horne, afhankelijk van de risicofase hanteren ze een toegangsbeleid. Libra past zich hierin aan.
 • Voor de overige locaties: Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of uw afspraak door kan gaan. Krijgt u een negatief advies dan vragen wij u contact op te nemen met Libra.
 • Bij binnenkomst vragen we u de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimtes zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek thuis gebruik te maken van het toilet.
 • Het restaurant, de Librasserie, is open van maandag t/m vrijdag van 8:30-16:00 uur. We kunnen dan maximaal 50 gasten tegelijkertijd ontvangen.

 

Kunt u niet naar Libra komen omdat u of uw gezinslid klachten heeft of door quarantaine? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen, samen stemmen we af hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden.

 

Dank voor uw begrip voor deze situatie en graag tot ziens!

In navolging van de landelijke ontwikkelingen zijn ook de maatregelen bij Libra versoepelt.

Omdat er veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijven we bij Libra de 1.5m handhaven.

Wat zijn de regels voor bezoekers bij Libra?

Wie?

 • We hanteren de reguliere bezoekregeling, dus zonder beperkingen.
 • We vragen u niet te komen in geval van extra risico, dus bij klachten, quarantaine of terugkeer uit oranje/rood risico gebied.

 

Wanneer?

We hanteren de reguliere bezoektijden:

 • Door de week elke avond tussen 18.30 en 21.00 uur.
 • In het weekend tussen 11.00 en 21.00 uur.

 

Wat moeten bezoekers doen?

 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen, de bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan.
 • Bij twijfel vragen we bezoekers thuis een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan het bezoek doorgaan.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Omdat er bij Libra veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijft de 1.5m zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dat geldt ook voor bezoekers.

 

 Mondkapje

 • Binnen Libra is het advies om binnen de 1,5m van u naaste een (eigen) mondkapje te dragen. Voor medewerkers is het een verplichting.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is ook voor alle bezoekers open van 8.30 tot 16.00 uur. We vragen bezoekers de handen te ontsmetten bij binnenkomst
 • Omdat we de corona-app in de zorg niet kunnen inzetten zal de 1.5m in het restaurant gehandhaafd blijven.
 • Per revalidant kan desgewenst 1 naaste weer mee dineren. Omdat we beperkte capaciteit hebben horen we graag tijdig (uiterlijk 14.00 uur op de betreffende dag) of u dit wenst. U mag dit doorgeven aan de medewerker voeding op de afdeling of in de Librasserie.
 • Het diner van uw naaste kost €7,50. We verwachten u en uw naaste tussen 17.30 en 18.00 uur in de Librasserie.
 • Vanwege uw en onze veiligheid kunt u uitsluitend met pin betalen in de Librasserie.

 

Het is van groot belang dat alle bezoekers zich houden aan bovenstaande bezoekregels. Ten overvloede: bezoekers met klachten die passen bij een coronabesmetting komen niet naar Libra.

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

In navolging van de landelijke ontwikkelingen zijn we blij u te kunnen laten weten dat Libra ook gaat versoepelen.

Dit zijn de regels per 25 september 2021:

Wie?

 • De reguliere bezoekregeling gaat weer in. Dat houdt in dat iedere bezoeker mag komen, wel graag in overleg met de familie/verpleging gezien de prikkelbaarheid van uw naaste.

 

Wanneer

 • De bezoektijd is door de week: 10.00-12.00u, 15.00-17.00u, 18.30-20.00u
 • De bezoektijd is in het weekend: 15.00-17.00u, 18.30-20.00u

 

Waar?

 • Bezoek blijft zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant. Als een therapeut behandelingen geeft tijdens het bezoekmoment wordt de afstand van 1.5m aangehouden.
 • Bezoek kan ook met de revalidant naar de huiskamer van de afdeling, mits de 1,5 m afstand gehandhaafd kan blijven.

 

Wat moeten bezoekers doen?

 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen, de bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan.
 • Bij twijfel vragen we bezoekers thuis een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan het bezoek doorgaan.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Omdat er bij Libra veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijft de 1.5m zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dat geldt ook voor bezoekers.

 

Mondkapje

 • Binnen Libra is het advies om binnen de 1,5m van u naaste een (eigen) mondkapje te dragen. Voor medewerkers is het een verplichting.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is ook voor alle bezoekers open van 8.30 tot 16.00 uur. We vragen bezoekers de handen te ontsmetten bij binnenkomst.
 • Omdat we de corona-app in de zorg niet kunnen inzetten zal de 1.5m in het restaurant gehandhaafd blijven.
 • Vanwege uw en onze veiligheid kunt u uitsluitend met pin betalen in de Librasserie.

 

Het is van groot belang dat alle bezoekers zich houden aan bovenstaande bezoekregels, ook ten aanzien van het mondmasker. Ten overvloede: bezoekers met klachten die passen bij een coronabesmetting komen niet naar Libra.

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen.

Binnenkort heeft u of uw kind een afspraak op een van de locaties van Libra.

U bent van harte welkom, als:

(deze regels gelden uiteraard ook voor uw begeleider of ouder)

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn). Kinderen tot 12 jaar zonder koorts mogen wel komen.
 • U geen recent verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Voor kinderen hanteren wij de beslisboom van Boink.

Maatregelen bij Libra

Komt u naar een locatie van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden:

 • We vragen u een mondmasker te dragen bij ieder contact binnen 1.5 meter, dit geldt niet voor kinderen tot 12 jaar.
 • We vragen u met maximaal 1 begeleider of ouder naar de afspraak met de arts of therapeut te komen.
 • Voor locatie Weert: U komt binnen via de hoofdingang van Land van Horne, afhankelijk van de risicofase hanteren ze een toegangsbeleid. Libra past zich hierin aan.
 • Voor de overige locaties: Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of uw afspraak door kan gaan. Krijgt u een negatief advies dan vragen wij u contact op te nemen met Libra.
 • Bij binnenkomst vragen we u de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimtes zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek thuis gebruik te maken van het toilet.
 • Het restaurant, de Librasserie, is open van maandag t/m vrijdag van 8:30-16:00 uur. We kunnen dan maximaal 50 gasten tegelijkertijd ontvangen.

 

Kunt u niet naar Libra komen omdat u of uw gezinslid klachten heeft of door quarantaine? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen, samen stemmen we af hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden.

 

Dank voor uw begrip voor deze situatie en graag tot ziens!

In navolging van de landelijke ontwikkelingen zijn ook de maatregelen bij Libra versoepelt.

Omdat er veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijven we bij Libra de 1.5m handhaven.

Wat zijn de regels voor bezoekers bij Libra?

Wie?

 • We hanteren de reguliere bezoekregeling, dus zonder beperkingen.
 • We vragen u niet te komen in geval van extra risico, dus bij klachten, quarantaine of terugkeer uit oranje/rood risico gebied.

 

Wanneer?

We hanteren de reguliere bezoektijden:

 • Door de week elke avond tussen 18.30 en 21.00 uur.
 • In het weekend tussen 11.00 en 21.00 uur.

 

Wat moeten bezoekers doen?

 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen, de bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan.
 • Bij twijfel vragen we bezoekers thuis een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan het bezoek doorgaan.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Omdat er bij Libra veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijft de 1.5m zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dat geldt ook voor bezoekers.

 

 Mondkapje

 • Binnen Libra is het advies om binnen de 1,5m van u naaste een (eigen) mondkapje te dragen. Voor medewerkers is het een verplichting.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is ook voor alle bezoekers open van 8.30 tot 16.00 uur. We vragen bezoekers de handen te ontsmetten bij binnenkomst
 • Omdat we de corona-app in de zorg niet kunnen inzetten zal de 1.5m in het restaurant gehandhaafd blijven.
 • Per revalidant kan desgewenst 1 naaste weer mee dineren. Omdat we beperkte capaciteit hebben horen we graag tijdig (uiterlijk 14.00 uur op de betreffende dag) of u dit wenst. U mag dit doorgeven aan de medewerker voeding op de afdeling of in de Librasserie.
 • Het diner van uw naaste kost €7,50. We verwachten u en uw naaste tussen 17.30 en 18.00 uur in de Librasserie.
 • Vanwege uw en onze veiligheid kunt u uitsluitend met pin betalen in de Librasserie.

 

Het is van groot belang dat alle bezoekers zich houden aan bovenstaande bezoekregels. Ten overvloede: bezoekers met klachten die passen bij een coronabesmetting komen niet naar Libra.

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

In navolging van de landelijke ontwikkelingen zijn we blij u te kunnen laten weten dat Libra ook gaat versoepelen.

Dit zijn de regels per 25 september 2021:

Wie?

 • De reguliere bezoekregeling gaat weer in. Dat houdt in dat iedere bezoeker mag komen, wel graag in overleg met de familie/verpleging gezien de prikkelbaarheid van uw naaste.

 

Wanneer

 • De bezoektijd is door de week: 10.00-12.00u, 15.00-17.00u, 18.30-20.00u
 • De bezoektijd is in het weekend: 15.00-17.00u, 18.30-20.00u

 

Waar?

 • Bezoek blijft zoveel mogelijk op de kamer van de revalidant. Als een therapeut behandelingen geeft tijdens het bezoekmoment wordt de afstand van 1.5m aangehouden.
 • Bezoek kan ook met de revalidant naar de huiskamer van de afdeling, mits de 1,5 m afstand gehandhaafd kan blijven.

 

Wat moeten bezoekers doen?

 • We vragen bezoekers vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen, de bezoeker ontvangt dan vooraf een advies of het bezoek door kan gaan.
 • Bij twijfel vragen we bezoekers thuis een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan het bezoek doorgaan.
 • Bij binnenkomst vragen wij bezoekers de handen te ontsmetten met alcohol.
 • Omdat er bij Libra veel kwetsbare doelgroepen zijn, blijft de 1.5m zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dat geldt ook voor bezoekers.

 

Mondkapje

 • Binnen Libra is het advies om binnen de 1,5m van u naaste een (eigen) mondkapje te dragen. Voor medewerkers is het een verplichting.

 

Librasserie

 • Ons restaurant, de Librasserie, is ook voor alle bezoekers open van 8.30 tot 16.00 uur. We vragen bezoekers de handen te ontsmetten bij binnenkomst.
 • Omdat we de corona-app in de zorg niet kunnen inzetten zal de 1.5m in het restaurant gehandhaafd blijven.
 • Vanwege uw en onze veiligheid kunt u uitsluitend met pin betalen in de Librasserie.

 

Het is van groot belang dat alle bezoekers zich houden aan bovenstaande bezoekregels, ook ten aanzien van het mondmasker. Ten overvloede: bezoekers met klachten die passen bij een coronabesmetting komen niet naar Libra.

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.