Behandelprogramma slechthorende kinderen

Indien er sprake is van een blijvend gehoorverlies, zal het Audiologisch Centrum u en uw kind verder ondersteunen. De meeste ouders/verzorgers zijn niet bekend met slechthorendheid en dit roept veel vragen op. Gaat mijn kind wel goed praten? Hoe moet dat straks op de basisschool?

Gespecialiseerde behandelaars werken samen in een team om het slechthorende kind te helpen op het gebied van gehoor (audioloog), spraak en taal (logopedist) en algehele ontwikkeling (psycholoog). Ook is er hulp voor de omgeving van het kind (maatschappelijk werker). Samen met ouders/verzorgers wordt een behandelprogramma opgesteld en tussendoor geëvalueerd.

Bij jonge kinderen van 0 tot 5 jaar, waarbij slechthorendheid is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om aanvullend gebruik te maken van onze vroegbehandeling (ZG zorg). Dit bestaat uit zorg gericht op het leren omgaan met de slechthorendheid. Ook wordt de hoor-, spraak en taal- en algehele ontwikkeling intensief gevolgd en gestimuleerd. Meer informatie over de vroegbehandeling vindt u hier

Gehoor

Indien nodig krijgt uw kind hoortoestellen voorgeschreven. We geven u een recept mee voor de audicien. De hoortoestellen worden daarna op ons centrum ingesteld en het functioneren met de hoortoestellen wordt gecontroleerd. Een tijdige start met hoortoestellen, geeft het kind de kans om later goed te kunnen communiceren.

Jaarlijks controleren we het gehoor, evalueren we de instelling van de hoortoestellen en de mogelijkheden tot spraakverstaan. Soms worden ook aanvullende hoorhulpmiddelen geadviseerd, bijvoorbeeld voor telefoneren, televisie kijken of voor op school.

Meer informatie over de verschillende hoorhulpmiddelen vindt u hier of zijn te zien in onze Hoorinfotheek.

Spraak en taal

Als ouders / verzorgers krijgt u tips en adviezen of kan logopedische behandeling bij een logopedist in de buurt gestart worden. Dit moet worden: Als ouders/verzorgers krijgt u tips en adviezen. Er kan logopedische behandeling bij een logopedist bij u in de buurt geadviseerd worden. Meer informatie over de inhoud van het logopedisch onderzoek vindt u hier.

Algehele ontwikkeling

Op verschillende momenten wordt de algehele ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht. Dit kan door middel van vragenlijsten, gesprekken met ouders, observaties en onderzoek. We richten ons op de eventuele invloed van slechthorendheid op het functioneren van het kind. Ook zijn we alert op de sociaal-emotionele ontwikkeling en hoe het kind omgaat met slechthorendheid.

Kind en omgeving

Het Audiologisch Centrum ondersteunt u met al uw vragen rondom slechthorendheid. De maatschappelijk werker begeleidt uw gezin verder in het omgaan met slechthorendheid en onderhoudt de contacten met u en andere betrokkenen. Ook wordt de leiding / leerkracht van de kinderopvang / basisschool hierbij betrokken en kan bijvoorbeeld een schoolbezoek plaatsvinden. Eventueel kan extra hulp worden ingezet voor ondersteuning op school.

Voorlichtingsavonden en cursussen

Naast het volgen van de ontwikkeling van uw kind, bieden wij ouders en leerkrachten voorlichtingsavonden aan. Ook geven wij cursussen voor ouders / verzorgers en kinderen op ons centrum. Omgaan met slechthorendheid, sociale vaardigheden en het ontmoeten van andere ouders en slechthorende kinderen staan tijdens deze cursussen centraal.

Meer lezen

Meer folders vindt u in het digitale folderrek:

folders gehoor, spraak en taal